Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Citius Isıl İşlem Tesisleri Mühendislik ve Sanayi A.Ş. 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla, gerekli tedbirleri mümkün olan en üst seviyede almaktadır.

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Citius Isıl İşlem Tesisleri Mühendislik ve Sanayi A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan şekikde toplanacak, işlenecek ve paylaşılabilecektir.

1) Kişisel Verilerin İşlenmesi

Citius Isıl İşlem Tesisleri Mühendislik ve Sanayi A.Ş. tarafından, çalışanları, müşterileri, müşteri ve çalışan adayları, iş ortakları, taşeronları gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, satış ve pazarlama bilgisi gibi alanlarda kişisel veri toplanmaktadır.

Toplanan bu kişisel veriler;

Citius Isıl İşlem Tesisleri Mühendislik ve Sanayi A.Ş. ürün ve hizmetlerini ile ilgili yükümlüklerini yerine getirmek amacı ile, ürünlerin ve hizmetlerin satışı, ürünlerin ücretlendirilmesi ve faturalandırılması, ürünlerin teslimi, kurulum, bakım, onarım vb. satış sonrası servis hizmetlerinin yerine getirilmesi, gümrük operasyonlarının yürütülmesi ve malzeme tedarik süreçlerinin yönetimi, ürünler ile ilgili verilen servis hizmetleri, bakım onarım hizmetleri, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak özel tanıtım, reklam, kampanya, indirim, ve diğer öneriler ile ilgili bilgilendirme amaçlı iletişime geçilmesi, müşteri memnuniyetinin belirlenmesi, şikâyetler ve önerilerin alınması ve bu konularla ilgili bilgi vermek, ürün ve mal gönderimi için üçüncü kişi ve firmalarla lojistik işbirliği yapılması, danışmanlık hizmetleri, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun ilgili maddeleri gereğince kişisel veriler işlenecektir.  

2) İşlenen Kişisel Verilerin Paylaşımı

Toplanan kişisel veriler; yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan kişisel verilerin işlenmesi çerçevesinde;

Citius Isıl İşlem Tesisleri Mühendislik ve Sanayi A.Ş.  yurtiçi ve yurtdışı iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarla, idari ve yasal mercilerle, danışmanlar, denetçiler, avukatlar ve yukarıda belirtilen hizmetlerin sağlanması için hizmet alınan üçüncü kişi ve firmalarla, ürünlerin teslimini gerçekleştiren lojistik ve kargo firmaları ile

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”’nun ilgili maddeleri uyarınca paylaşabilecektir.

3) Kişisel Verilerin Toplanma Şekli

Citius Isıl İşlem Tesisleri Mühendislik ve Sanayi A.Ş.  internet sitesinde bulunan formlar aracılığıyla ad, soyad, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgileri, , satış ve pazarlama departmanı çalışanları, tedarikçiler ve iş ortakları üzerinden iletilen, kartvizitler ve kağıt üzerindeki formlardan,  dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar üzerinden, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu bilgilerden, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden

kişisel veriler toplayabilmekte ve işleyebilmektedir.

4) Kişisel veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptirler.

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. 6698 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

yukarıda belirtilen hakları kullanma ile ilgili talep, soru ve görüşlerinizi aşağıdaki verilen iletişim kanalları üzerinden bildirebilirsiniz.

Adres:  CİTİUS ISIL İŞLEM TESİSLERİ MÜH. SAN. ve TİC. A.Ş.

Kozyatağı Mah. Sıtma Pınar Sok. No:3/5 PK:34742 Kadıköy / İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 216 372 15 02

E-Posta: info@citiusmuhendislik.com

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We do not share it with third parties. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

CİTİUS ISIL İŞLEM TESİSLERİ MÜH. SAN. ve TİC. A.Ş. Our website address is: https://citiusmuhendislik.com.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://citiusmuhendislik.com/privacy-policy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

 If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

 If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

 Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

 If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

 If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

 If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

 Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings

Need Help?

We are Here To Assist You

Would you like to know more?


Feel free to contact our, and we will be more than happy to answer all of your questions.

Need Help?

we are Here To Assist You

Would you like more information ?

Feel free to contact our, and we will be more than happy to answer all of your questions.

We use cookies to personalize content and ads, provide social media features and analyze our traffic. We do not share it with third parties. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

CİTİUS ISIL İŞLEM TESİSLERİ MÜH. SAN. ve TİC. A.Ş. Our website address is: https://citiusmuhendislik.com.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://citiusmuhendislik.com/privacy-policy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

 If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

 If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

 Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

 If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

 If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

 If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

 Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings